– Sikker investering, men eierne må tåle svingninger

– Agder Energi vil produsere store og gode overskudd de aller fleste år, men det kan være store svingninger. Derfor kan tillatt utbytte ett år bli betydelig lavere enn forvenintningene. For å sikre stabile utbytter bør der derfor etableres en buffer, sa Bjørn Einar Strandberg fra PWC.

Strandberg minnet også om at dersom en slik buffer etableres gjennom nedskriving av bundet egenkapital, og siden benyttes til ekstraordinære utbetalinger, så må kommunene kalkulere med at disse pengene utelukkende kan gå til investeringer.

PWC skisserte  fire aktuelle utbyttemodeller. En hvor utbyttet er en fast prosent av resultatet, en med fast sum i utbytte (stort krav til buffer), en med fast sum i utbytte og fast prosent av overskytende, samt en med fast utbytte, avsetning til buffer og deretter hundre prosent av overskytende. Se Strandbergs presentasjon på agdereierne.no for detaljert informasjon.
Eiermøtet fikk også en en innføring i ansvarlig utbyttepolitikk, og dette vil være et sentralt tema i eierseminaret 19. – 20. januar 2012.

This entry was posted in eiermøte. Bookmark the permalink. Both comments and trackbacks are currently closed.
  • Om Agdereierne

    Det regionale eierskapet i Agder Energi er viktig for landsdelen vår. Selskapet er i dag et veldrevet konsern som skaper store verdier gjennom satsing på miljøvennlig energi. Grunnlaget for verdiskapingen er naturressurser som tilhører oss alle. Ved å beholde flertallet av aksjene i selskapet kan de 25 Agder-kommunene sikre at naturressursene blir forvaltet til det beste for landsdelen.