Aktuelt fra eiermøtet

I denne utgaven av Aktuelt Eierskap kan du blant annet lese om grønne sertifikater, årsresultat og om hvordan kommuner kan kompenseres når lokal natur bygges ut.

Følgende presentasjoner ligger tilgjengelig:

This entry was posted in eiermøte. Bookmark the permalink. Both comments and trackbacks are currently closed.
  • Om Agdereierne

    Det regionale eierskapet i Agder Energi er viktig for landsdelen vår. Selskapet er i dag et veldrevet konsern som skaper store verdier gjennom satsing på miljøvennlig energi. Grunnlaget for verdiskapingen er naturressurser som tilhører oss alle. Ved å beholde flertallet av aksjene i selskapet kan de 25 Agder-kommunene sikre at naturressursene blir forvaltet til det beste for landsdelen.