Pumpekraftverk – når det ikke blåser

Agder Energi ønsker å bygge pumpekraftverk som skal gi større kraftproduksjon når det er underskudd på strøm i Europa. Satsinga skal gi enda bedre energiforvaltning i tida framover.

img_59982

Edvard Lauen, direktør for energiforvaltning og handel i Agder Energi Produksjon

Edvard Lauen, direktør for energiforvaltning og handel i Agder Energi Produksjon, fortalte eiermøtet om selskapets planer.

– Vi har som ambisjon om å bli blant de tre beste energiforvaltningsmiljøene i Norden innen 2010, og da er pumpekraftstasjoner en naturlig satsning i dette arbeidet, forklarte Lauen.

For å få strømmen ut til europeiske forbrukere, må man også få nødvendig infrastruktur på plass. Dette betyr at store kabler må på plass i Nordsjøen. EU har stort fokus på forsyningssikkerhet, og har derfor definert dette høyspentnettet som et strategisk satsingsområde.

This entry was posted in eiermøte. Bookmark the permalink. Both comments and trackbacks are currently closed.
  • Om Agdereierne

    Det regionale eierskapet i Agder Energi er viktig for landsdelen vår. Selskapet er i dag et veldrevet konsern som skaper store verdier gjennom satsing på miljøvennlig energi. Grunnlaget for verdiskapingen er naturressurser som tilhører oss alle. Ved å beholde flertallet av aksjene i selskapet kan de 25 Agder-kommunene sikre at naturressursene blir forvaltet til det beste for landsdelen.