AU: Nei til nedskriving – ja til høyere utbytte

Kommunene 
har 
stor 
tro 
på 
Agder
 Energi
, og 
selskapet 
skal
 også 
i
 fremtiden
 spille 
viktige 
roller. 
Først 
og
 fremst som
 leverandør 
av 
energi 
basert 
på 
fornybare
 naturressurser,
 men
 ikke 
minst
 gjennom 
å 
gi 
sine
 eiere gode
 og
stabile 
utbytter.

Kapitalstrukturen
 bør 
innrettes 
slik 
at 
selskapet
 gis 
best 
mulig 
forutsetning 
for 
å 
realisere
lønnsomme
 investeringer 
innenfor 
sine
 kjerneområder.

Konsulentselskapet 
PwC 
har 
vært 
engasjert
 for
 å 
gi 
eierkommunene 
eksterne
 vurderinger 
av
 kapitalspørsmålet. Selskapets
 revisor
 har 
også 
levert
 en 
konsekvensanalyse 
av 
en 
evt. 
nedskriving
 av 
kapitalen. 
Konklusjonene 
fra
fagmiljøene 
ble 
presentert 
i
 eiermøtet
 10.12.08, 
og 
AU 
har
 i 
forlengelsen 
av
 dette 
oppsummert 
følgende
anbefalinger
 til 
kommunene:


I
 lys 
av
 den 
uoversiktlige 
situasjonen 
i 
norsk
 og 
internasjonal 
økonomi
 anbefales 
det 
ikke 
å 
skrive
ned
 egenkapitalen 
i 
Agder
 Energi 
og 
utbetale 
denne
 til 
eierne.

Videre 
anbefaler
 AU
 å:

Holde
 fast 
ved 
vedtatt 
utbyttepolitikk 
for 
2008, 
dvs 
600 
mill.
 +
 50%
 av 
overskudd
 ut
over
dette.

Basert 
på
 resultater 
etter 
3. kvartal
 ser 
dette
 ut
 til
 å
 svare 
til 
et 
samlet 
utbytte 
for 
2008 
i 
størrelsesorden 
8
-
900
millioner.

For
 2009,
 2010
 og
 2011
 justere 
opp 
forventningene 
til 
årlige
 utbytter.

AU 
foreslår 
at 
kommunene
 for
 denne
 perioden
 etablerer
 en
 utbyttepolitikk
 med 
utgangspunkt
 i
 900
 millioner
 kroner
 +
 50%
av
 overskudd
 ut
over 
dette.

For
 å 
sikre 
at 
Agder 
Energi 
i 
årene
 fremover
 kan
 utbetale 
stabile
 utbytter, 
ikke
 minst
 i

forhold 
til
 de
 tilpasninger
 som
 er
 varslet
 i
 forhold
 til
 internasjonale
 regnskapsprinsipper
 (IFRS),
 vil
 AU 
anbefale
 at 
en 
del
 av selskapets
 bundne
 kapital
 endres
 til
 fri 
kapital.

Fri
 kapital 
vil 
være 
som
 en 
buffer. 
Bufferen
 skal 
etter
 alt 
å
 dømme
 være
 på
 1
 mrd 
kroner. 
Vedtak 
om
 dette 
kan skje 
i 
generalforsamlingen 
våren
 2009.