Utbytte for 2008

Flere kommuner gav i eiermøte uttrykk for et ønske om at utbyttenøkkelen som ble vedtatt for 2009 – 2011 også skulle benyttes for 2008.  AE har nylig lagt frem et rekordstort resultat, og flere tok til orde for at dette burde komme eierne til gode.

Publisert
Kategorisert som eiermøte