Informasjonsmøte mandag 30.5

Mandag 30. mai inviterte AU alle kommune- og bystyrerepresentanter på Agder til felles informasjonsmøte i Evje Kino på Evje. Det var lagt opp til en samling med god anledning til å stille spørsmål, og innledere, styreleder i Agder Energi og Statkraft deltok i et panel som svarte opp spørsmål fra salen og tilhørere som overvar møte via nettet.

Informasjonsmøte kan sees i opptak via denne lenken 

Presentasjonen som professor Roy Mersland la fram kan lastes ned her: Pro kontra fusjon_Roy Mersland Evje_300522
Presentasjonen som rådgiver Erik Schwabe la fram kan lastes ned her: Kvalitetsvurdering av verdianslag og bytteforhold_Alpha_Evje300522

AU anbefaler fusjonen

AU ser både utfordringer og muligheter med en fusjon mellom Agder Energi og Glitre Energi, men etter en totalvurdering vil AU anbefale den aktuelle fusjonen. AU mener en fusjon vil være det rette for selskapet og for de kommunale eierne.

Samtidig som AU 16.5 gjorde kjent sin samlede vurdering ble det understreket behov for gode beslutningsprosesser i eierkommunene. En lang rekke forhold krever grundige vurderinger, og AU har stor respekt for at ulike sider av saken kan vektes ulikt når et så vidtrekkende vedtak som ja eller nei til en fusjon for Agder Energi skal fattes i 25 ulike kommuner.

Nedenfor har AU og kommunenes rådgivere utarbeidet oppsummeringer og presentasjoner som tenkes å kunne inngå i saksfremlegg for behandling i hver enkelt kommune. Gjennom disse dokumentene ønsker AU å tilrettelegge best mulig for det lokale arbeidet med saken.

I tillegg har kommunene tidligere fått tilsendt ulike dokumenter direkte fra Agder Energi. Kopier av disse dokumentene er også publisert på nedsiden her.

Aktuelle dokumenter fra AU

Vedlegg 1, 2 og 3 er avtalene som er fremforhandlet. Disse benevnes som foreløpige versjoner pr 27.5.22 da enkelte redaksjonelle detaljer i disse er under ferdigstillelse. Dokumentenes formelle innhold er avklart og korrekt.

Aktuelle dokumenter fra selskapet:

Aktuelle verdivurderinger:

 

AU anmoder kommunene om å behandle saken innen 1. september 2022