Ny veileder og nytt AU

Under eiermøte på Hovden 28.-29. november 2019 ble en ny veileder til eierskapet i Agder Energi presentert. Veilederen er spesielt utarbeidet med tanke på dem som ønsker å gjøre seg godt kjent med hvordan Agderkommunene organiserer seg og i praksis utøver sitt eierskap i Agder Energi. Veilederen kan leses her.

NYTT AU

Eiermøte valgte også nytt arbeidsutvalg (AU). Medlemmer og varamedlemmer til AU skal ha sentrale politiske posisjoner i eierkommunene og normalt velges blant de faste representantene til Eiermøtet. Arbeidsutvalget som ble valgt for den kommende fireårsperioden har følgende medlemmer:

Leder: Gro Anita Mykjåland (SP), ordfører Iveland kommune
Nestleder: Per Sverre Kvinlaug (KrF), ordfører Kvinesdal kommune
Medlem: Robert Cornels Nordli (AP), ordfører Arendal kommune
Medlem: Marianne Landaas (H), ordfører Tvedestrand kommune
Medlem: Jan Oddvar Skisland (AP), ordfører Kristiansand kommune

Første vara: Gro Boge Aasheim (H), varaordfører Åseral kommune. Møter fast i AU
Andre vara: Steinar Kyrvestad (AP), ordfører Valle kommune
Tredje vara: Lene Langemyr (FrP), varaordfører Grimstad kommune

Ny valgkomite for AU:

Leder: Jon Rolf Næss (AP), ordfører Bykle kommune
Medlem: Margrete Handeland (SP), ordfører Hægebostad kommune
Medlem: Nils Olav Larsen (KrF), ordfører Vennesla kommune

1. Vara: Jan Kristiansen (H), ordfører Lyngdal kommune
2. Vara: Gyro Heia (SP), ordfører Birkenes kommune.

Presentasjoner som ble benyttet under eiermøte vil bli publisert om kort tid.