Ny veileder og nytt AU

Under eiermøte på Hovden 28.-29. november 2019 ble en ny veileder til eierskapet i Agder Energi presentert. Veilederen er spesielt utarbeidet med tanke på dem som ønsker å gjøre seg godt kjent med hvordan Agderkommunene organiserer seg og i praksis utøver sitt eierskap i Agder Energi. Veilederen kan leses her.

NYTT AU

Eiermøte valgte også nytt arbeidsutvalg (AU). Medlemmer og varamedlemmer til AU skal ha sentrale politiske posisjoner i eierkommunene og normalt velges blant de faste representantene til Eiermøtet. Arbeidsutvalget som ble valgt for den kommende fireårsperioden har følgende medlemmer:

Leder: Gro Anita Mykjåland (SP), ordfører Iveland kommune
Nestleder: Per Sverre Kvinlaug (KrF), ordfører Kvinesdal kommune
Medlem: Robert Cornels Nordli (AP), ordfører Arendal kommune
Medlem: Marianne Landaas (H), ordfører Tvedestrand kommune
Medlem: Jan Oddvar Skisland (AP), ordfører Kristiansand kommune

Første vara: Gro Boge Aasheim (H), varaordfører Åseral kommune. Møter fast i AU
Andre vara: Steinar Kyrvestad (AP), ordfører Valle kommune
Tredje vara: Lene Langemyr (FrP), varaordfører Grimstad kommune

Ny valgkomite for AU:

Leder: Jon Rolf Næss (AP), ordfører Bykle kommune
Medlem: Margrete Handeland (SP), ordfører Hægebostad kommune
Medlem: Nils Olav Larsen (KrF), ordfører Vennesla kommune

1. Vara: Jan Kristiansen (H), ordfører Lyngdal kommune
2. Vara: Gyro Heia (SP), ordfører Birkenes kommune.

Presentasjoner som ble benyttet under eiermøte vil bli publisert om kort tid.

This entry was posted in eiermøte. Bookmark the permalink. Both comments and trackbacks are currently closed.
  • Om Agdereierne

    Det regionale eierskapet i Agder Energi er viktig for landsdelen vår. Selskapet er i dag et veldrevet konsern som skaper store verdier gjennom satsing på miljøvennlig energi. Grunnlaget for verdiskapingen er naturressurser som tilhører oss alle. Ved å beholde flertallet av aksjene i selskapet kan de 25 Agder-kommunene sikre at naturressursene blir forvaltet til det beste for landsdelen.