Velkommen til eiermøte!

Fredag 2.3.2018 kl. 10:00 – 14:30 samles Agdereierne ved Scandic hotell Bystranda i Kristiansand. Eierkommunene får presentasjoner fra Agder Energi og vil bla drøfte beredskap for leveringssikkerhet på Agder. På agendaen står også kommunenes nye eierskapsmelding og AU vil redegjøre for status i fusjonssonderinger vinteren 2018. Det settes av tid til innspill og diskusjoner på alle saksområder i møte.