Sier ja til samtaler med eierne av Skagerak Energi

Konsernsjef i Statkraft, Christian Rynning-Tønnesen.

Da konsernsjef i Statkraft, Christian Rynning-Tønnesen, gjestet Eiermøtet 4. november, var det med en klar oppfordring om fusjonssamtaler. 

Dersom Agder Energi og Skagerak Energi slår seg sammen, vil det bli det største integrerte selskapet i Norge. Vi får samtidig et sterkt nummer to-selskap på både kraftproduksjon og nett. Rynning-Tønnesen pekte på økte krav til effektivitet og innovasjon innen kraftproduksjon, krafthandel og nett som en viktig grunn til initiativet fra Statkraft. Konkurransemessige hensyn tilsier at Statkrafts eierandeler må reduseres.

Sterke i Europa 

Det foregår store strukturendringer og fusjoner i energibransjen. I følge Rynning-Tønnesen vil teknologi- og markedsutviklingen vi ser i Europa, gjøre det til en fordel å være en større og sterkere aktør.

– Jeg tror bransjen trenger flere sterke selskaper, og for Statkraft er det en fordel å ha andre selskaper av europeisk kaliber i Norge. Vi vil være sterke, men ikke alene.
– Men skal strukturen endres, så må eierne ville det. Derfor er eierperspektivet viktig i vår bransje, og derfor er dere her i dag.

Klarsignal fra Eiermøtet

Mange tok ordet etter Statkrafts oppfordring om sonderinger med Skagerak Energi. Arbeidsutvalgets leder, Bjørn Ropstad, ba eierne si ja til å gå i samtaler for å utrede mulighetene.

– Vi ber dere ikke ta stilling til noe i dag. Det har vi ikke grunnlag for å gjøre. Nå ber vi om tillatelse til å sette oss ned, se på mulighetene og deretter komme tilbake til Eiermøtet.

Enkelte ønsket ei runde i eget kommunestyre før et slikt mandat ble gitt men de fleste som tok ordet var positive til en videre sondering. Ordfører i Bygland, Leiv Rygg (Sp), var tydelig i sitt råd:

– Når en så stor eier som Statkraft ber oss snakke med Skagerak, så er ikke det noe vi bør avvise.

Les hva Fædrelandsvennen skriver om saken: Skal diskutere fusjon med Skagerak

 

Dette er saken:

  • Statkraft er eier i flere norske energiselskaper, blant annet i Agder Energi og Skagerak Energi. I tillegg er kommunene på Agder og i Grenland eiere i de respektive selskapene. 
  • Etter initiativ fra Statkraft har Arbeidsutvalget i Agder Energi møtt de tre kommunene i Grenland. På det tidspunktet hadde ingen av partene fullmakt til å sondere en mulig fusjon. En sondering vil først starte når eierne i begge selskaper gir sin aksept. Kommuneeierne i Agder Energi ga sin aksept i Eiermøtet 4. november.
  • Eiermøtet vil bli holdt orientert om samtalene, og forelagt et diskusjonsgrunnlag når dette er klart.

 


Gode resultater for Agder Energi

42123fc0-f90f-4802-8a95-0163ae357a11

Det er alltid hyggelig å være her, men det er ekstra hyggelig når resultatene er gode. Slik åpnet konserndirektør for økonomi og finans, Pernille Kring Gulowsen, sin presentasjon for Eiermøtet. 

Agder Energis resultater for tredje kvartal 2016 er gode – også sammenlignet med et godt 2015. Resultatet er 589 millioner etter skatt – 121 millioner mer enn fjoråret.

Økningen kommer i hovedsak på nett. En økt inntektsramme gir betydelige resultatforbedringer, samtidig som investeringsnivået er høyt.

Kring Gulowsen fikk som ventet spørsmål om kommunenes utbytte. Nåværende utbyttemodell, med 400 millioner i bunn og 60 % av overskytende, vil med bakgrunn i 2015-resultatet gi et forventet utbytte på 607 millioner neste år.

Last ned presentasjonen til Pernille her.