Saker til eiermøtet 6. mai

Vedlagt følger saker i eiermøtet 6. mai.

Tid: Mandag 6. mai kl. 10.00 – 14.00
Sted: Quality Hotel & Resort Kristiansand (Sørlandsparken)

10.00 Velkommen, praktisk informasjon og kort intro av møtet
10.10 Agder Energi årsresultat 2012, og styrets anbefaling om utbytte (årsresultat presenteres i møtet)
10.30 Utbytte etter 2012, Gjennomgang av gjeldende utbyttepolitikk, arbeidsutvalgets anbefaling, debatt og avstemning
11.30 Sonderingsprosessen. Status og veien videre
11.45 Budsjett for eiermøtet og arbeidsutvalget 2013/14
12.00 Lunsj
12.45 Viljeserklæring 2013-15. Arbeidsutvalgets anbefaling og debatt
Signering av viljeserklæring
Innlevering av fullmaksskjema for stemmegiving i generalforsamling
14.00 Senest slutt

This entry was posted in eiermøte. Bookmark the permalink. Both comments and trackbacks are currently closed.
  • Om Agdereierne

    Det regionale eierskapet i Agder Energi er viktig for landsdelen vår. Selskapet er i dag et veldrevet konsern som skaper store verdier gjennom satsing på miljøvennlig energi. Grunnlaget for verdiskapingen er naturressurser som tilhører oss alle. Ved å beholde flertallet av aksjene i selskapet kan de 25 Agder-kommunene sikre at naturressursene blir forvaltet til det beste for landsdelen.