Fornyelse av viljeserklæring

Agderkommunenen skal våren 2013 ta stilling til videreføring av viljeserklæringen der kommunenen uttrykker en solidarisk vilje til å bevare sitt eierskap i Agder Energi. Fornyelse krever behandling i kommunene og arbeidsutvalget forbereder saken til eiermøtet 1. februar 2013. I lys av den pågående sonderingsprosessen vil AU foreslå at nåværende viljeserklæring forlenges med ett + ett år.