Eiermøte 25. november

Fredag 25.11 samles Agder-kommunene til eiermøte i Agder Energi. Her møter kommunenes representanter og Rådmann. Dersom faste representanter er avskåret fra å delta innkalles valgte vararepresentanter. Flere aktuelle saker står på dagsorden 25. november, deriblandt konsernets resultatutsikter for inneværende år.

Mange representanter vil være nye i forlengelse av høstens kommunevalg. Derfor har også arbeidsutvalget lagt opp til et møte som inneholder informasjon om eierskapet og bakgrunnen for hvordan kommunene bl.a. har lagt opp sin utbyttepolitikk. Denne skal som kjent opp til ny vurdering vinteren 2012. I møte vil også Agder Energi gi en utfyllende presentasjon av selskapet status på sine foretningsområder.

Møtet arrangeres ved Quality Hotel, Sørlandsparken og er berammet fra kl. 10.00 til 14.00.

Programposter:

  • Navneopprop og presentasjon av arbeidsutvalget
  • Åpning av møtet, ved leder av arbeidsutvalget- Innspill og spørsmål fra salen. Aktuelle saker
  • «Agder Energi anno november 2011», en presentasjon av selskapets foretningsområder og status
  • «Ansvarlig utbyttepolitikk for Agder Energi», ved rådgiver for AU, Bjørn Einar Strandberg (PwC)
  • Lunsj
  • «Verktøykasse for aktive eiere», en introduksjon av alternative styringsverktøy for gode eiere. Ved rådgiver for AU, Roy Mersland (UiA)
  • «Slik er vi gode eiere av Agder Energi». Bakgrunnen for eierskapet og informasjon om hvordan eierskapet forvaltes ut fra avtaleverket. Ved arbeidsutvalget
  • Innspill og oppsummeringer

Arbeidsutvalget har til møtet 25. november klar en revidert utgave av veilederen som gir en oversiktelig innføring i eierskapet og avtaleverket som styrer dette. Veilederen vil etter møtet være tilgjengelig på www.agdereierne.no og i en trykket versjon. Hver kommune vil få med seg en eske med 30 eksemplarer av veilederen med tanke på videre distribusjon til kommunestyre og administrasjon.