Neste eiermøte i november

Neste eiermøte på Agder planlegges 25. november. Det tidligere planlagte eiermøtet i august avlyses på grunn av den travle perioden med valgkamp og tid fram til valget i september. Eiermøtet for kommunene i Agder Energi planlegges derfor 25. november kl. 10 – 15.

This entry was posted in eiermøte. Bookmark the permalink. Both comments and trackbacks are currently closed.
  • Om Agdereierne

    Det regionale eierskapet i Agder Energi er viktig for landsdelen vår. Selskapet er i dag et veldrevet konsern som skaper store verdier gjennom satsing på miljøvennlig energi. Grunnlaget for verdiskapingen er naturressurser som tilhører oss alle. Ved å beholde flertallet av aksjene i selskapet kan de 25 Agder-kommunene sikre at naturressursene blir forvaltet til det beste for landsdelen.