Eiermøte 1. april

Fredag 1. april er det igjen tid for eiermøte. Møtet finner sted på Quality Hotel & Resort Dyreparken i Sørlandsparken, og har en tidsramme fra kl 10:00 til 14:00.

Agenda for møtet:

  • Presentasjon av konsernets resultat etter 2010 (ved AE)
  • Orientering om status og videre framdrift i arbeidet med revisjon av selskapets strategi (ved styreleder)
  • Status, muligheter og begrensninger med et nordisk sertifikatmarked innenfor fornybar energi (ved AE)
  • Nasjonale og lokale rammebetingelser for utbygging av ny fornybar energi i Norge (ved Stein Erik Stinesen)
  • Orienteringer og eventuelt

Det serveres lunsj fra ca. kl. 1130 – 1215.

This entry was posted in eiermøte. Bookmark the permalink. Both comments and trackbacks are currently closed.
  • Om Agdereierne

    Det regionale eierskapet i Agder Energi er viktig for landsdelen vår. Selskapet er i dag et veldrevet konsern som skaper store verdier gjennom satsing på miljøvennlig energi. Grunnlaget for verdiskapingen er naturressurser som tilhører oss alle. Ved å beholde flertallet av aksjene i selskapet kan de 25 Agder-kommunene sikre at naturressursene blir forvaltet til det beste for landsdelen.