Nyhetsbrev og nye eiermøter

Nyhetsbrevet fra eiermøtet 3. desember er distribuert til kommunestyrerepresentantene, og inneholder relevant informasjon. Datoer for nye eiermøter settes på nyåret.

Nyhetsbrevet er laget for kommunestyrerepresentantene som er engasjert i et sterkt regionalt eierskap i Agder Energi. Nyhetsbrevet gis ut etter kommunenes eiermøter. Dette nyhetsbrevet er sendt ut etter eiermøtet på Quality Sørlandsparken Hotel, 03.12 2010. Du kan laste det ned her.

This entry was posted in eiermøte. Bookmark the permalink. Both comments and trackbacks are currently closed.
  • Om Agdereierne

    Det regionale eierskapet i Agder Energi er viktig for landsdelen vår. Selskapet er i dag et veldrevet konsern som skaper store verdier gjennom satsing på miljøvennlig energi. Grunnlaget for verdiskapingen er naturressurser som tilhører oss alle. Ved å beholde flertallet av aksjene i selskapet kan de 25 Agder-kommunene sikre at naturressursene blir forvaltet til det beste for landsdelen.