Utbyttepolitikken står fast

– Arbeidsutvalget forutsetter at kommunenes utbyttepolitikk for inneværende og neste år står fast. Slik innledet Bjørn Ropstad som leder av arbeidsutvalget eiermøte 1. oktober.

Arbeidsutvalget har den siste tiden innhentet analyser som bekrefter at kommunenes etablerte forventning til utbytte fra Agder Energi er bærekraftig. Dette selv om deler av uttakene vil måtte komme fra tidligere års overskudd (gjennom delvis uttak av egenkapital).

Les mer om dette og andre saker i nyhetsbrevet.

This entry was posted in eiermøte. Bookmark the permalink. Both comments and trackbacks are currently closed.
  • Om Agdereierne

    Det regionale eierskapet i Agder Energi er viktig for landsdelen vår. Selskapet er i dag et veldrevet konsern som skaper store verdier gjennom satsing på miljøvennlig energi. Grunnlaget for verdiskapingen er naturressurser som tilhører oss alle. Ved å beholde flertallet av aksjene i selskapet kan de 25 Agder-kommunene sikre at naturressursene blir forvaltet til det beste for landsdelen.