Utbyttepolitikken står fast

– Arbeidsutvalget forutsetter at kommunenes utbyttepolitikk for inneværende og neste år står fast. Slik innledet Bjørn Ropstad som leder av arbeidsutvalget eiermøte 1. oktober.

Arbeidsutvalget har den siste tiden innhentet analyser som bekrefter at kommunenes etablerte forventning til utbytte fra Agder Energi er bærekraftig. Dette selv om deler av uttakene vil måtte komme fra tidligere års overskudd (gjennom delvis uttak av egenkapital).

Les mer om dette og andre saker i nyhetsbrevet.