Alt fra eiermøte 6.-7. mars 23

6. og 7. mars var et samordnet kommunalt eierskap i Å Energi samlet til møte i Kristiansand. Eiermøte var det første etter at Agder Energi og Glitre Energi på slutten av 2022 ble fusjonert, og 65 utsendinger fra Agder og Buskerud var sammen for å få oppdateringer fra selskapet, dykke inn i de komplekse rammebetingelsene selskapet opererer i og starte jobben med en ny felles Eierstrategi.

Alle foredrag og diskusjoner gjennom møte er publisert her: https://www.youtube.com/playlist?list=PL62ahTf0A2ofIsJnSj9q8A9lOFubh-h4g

Prosess for videre arbeid med ny Eierstrategi er planlagt som følger:

  • 7 mars: Forslag til innhold i Eierstrategien legges frem for Eiermøte
    • Innspill direkte i møte gjennom arbeidsprosess i grupper
  • 31 mars: Utkast legges frem for AU
  • 5 mai: Utkast til Eierstrategi anbefales av AU og sendes til kommunene ved representantene på Eiermøte
    • Innspill om mulig i forkant av Eiermøte eller direkte i møte
  • 15 mai: Endelig forslag til felles Eierstrategi presenteres for Eiermøte
  • 18 mai: Oppdatert endelig forslag til felles Eierstrategi sendes fra AU og ut til kommunene for behandling og godkjenning
  • 30 juni: Frist for kommunene å melde inn til AU sin tilslutning til Eierstrategien

Neste eiermøte planlegges 15. mai 2023