Alt fra eiermøte 19. februar 2021

Hovedsaken på eiermøte 19.2.2021 var grunnlaget for en eventuell fusjon mellom Agder Energi og Glitre Energi. Utgangspunktet er at styret i Agder Energi har vedtatt en intensjonsavtale om fusjon.

AU arbeider for tiden med saksdokumentene som vil danne grunnlag for behandling av intensjonsavtalen i den enkelte kommune. Når informasjonspakke er klar blir denne sendt til kommunene, og så fort det er mulig bes den enkelte kommune ta stilling til intensjonsavtalen som foreligger.

Opptak av alle foredrag og presentasjoner fra eiermøte 19.2.2021, publisert i henhold til gjennomføringen av programmet:

Presentasjonene som ble benyttet er publisert under «Aktuelle presentasjoner» (se menylinjen øverst på siden)