Solid selskap skodd for krevende tider

Agdereierne var mandag 18. mai 2020 samlet til digitalt eiermøte. I møte var kommunene enige om å fastholde gjeldene utbyttepolitikk til tross for den generelle usikkerheten i norsk økonomi og mange utfordringer for kraftbransjen i en periode med historisk lave kraftpriser. Agder Energi er godt kapitalisert, har en god rating og en sikringsstrategi som bidrar til stø kurs. Eiermøte sluttet også opp om at utbyttepolitikken først skal evalueres og eventuelt justeres vinteren 2021. I møte nominerte kommunene bl.a. medlemmer og varamedlemmer til konsernstyret og selskapets bedriftsforsamling for 2020 – 22. Referat fra møte og presentasjoner som ble benyttet kan lastes ned under fanene «Referater» og «Aktuelle presentasjoner» på denne nettsiden.

This entry was posted in eiermøte. Bookmark the permalink. Both comments and trackbacks are currently closed.
  • Om Agdereierne

    Det regionale eierskapet i Agder Energi er viktig for landsdelen vår. Selskapet er i dag et veldrevet konsern som skaper store verdier gjennom satsing på miljøvennlig energi. Grunnlaget for verdiskapingen er naturressurser som tilhører oss alle. Ved å beholde flertallet av aksjene i selskapet kan de 25 Agder-kommunene sikre at naturressursene blir forvaltet til det beste for landsdelen.