Verdiskapning

Energibransjen skaper store økonomiske verdier, men den har funksjoner og ansvar utover å sikre eierne avkastning. Agder Energi skal forvalte Sørlandets naturressurser slik at det kommer regionens innbyggere til gode. 

Agder-eierne kunne ha valgt å selge alle sine eierandeler i energiselskapet til Statkraft, men i stedet for å få tilført mye kapital umiddelbart, valgte de å ta del i den fremtidige verdiøkningen som selskapet gir.

Utbyttemodell
For regnskapsårene 2001 til 2005 tok aksjonærene i Agder Energi ut et årlig utbytte på 400 millioner kroner. For Arendal kommune, som har den største eierposten blant de 30 kommunene, har det betydd en årlig avkastning på 25,5 millioner. 

I 2006 formulerte Agder-eierne en forventning om at det samlede utbyttet vil øke. De siste årene har det normalt vært på 600 millioner kroner, pluss 50% av resultatet utover dette. Det vil si at når f.eks. selskapets resultat etter skatt i 2006 var 607 millioner kroner, ble det forventet et utbytte på 603,5 millioner kroner.

Denne utbyttemodellen er foreslått endret fra og med inneværende år.

Samfunnsregnskap
I 2006 beregnet Agder Energi sin netto verdiskaping til 2,2 milliarder kroner. Dette er et langt høyere tall enn resultatet som kommer frem i selskapets regnskap. Gjennom et slikt samfunnsregnskap forsøker konsernet å sette noen tall på hvor store midler som de mener tilbakeføres til samfunnet, blant annet gjennom lønn, sosiale ytelser, skatt, avgifter og utbytte.

Det er ikke bare kraft og penger som gjenspeiler verdiene som Agder Energi kaster av seg. Etableringer av fond og stiftelser er nevnt, men også som kunnskapsbedrift er konsernet en viktig aktør innen regional næringsutvikling. Agder Energi er aktiv innen forskning og samarbeider med Universitetet i Agder på flere felt.

  • Om Agdereierne

    Det regionale eierskapet i Agder Energi er viktig for landsdelen vår. Selskapet er i dag et veldrevet konsern som skaper store verdier gjennom satsing på miljøvennlig energi. Grunnlaget for verdiskapingen er naturressurser som tilhører oss alle. Ved å beholde flertallet av aksjene i selskapet kan de 30 Agder-kommunene sikre at naturressursene blir forvaltet til det beste for landsdelen.