Kategori-arkiv: innlegg

Legg kabler nå!

Det foregår for tiden et viktig arbeid med utvikling av et mer robust sentralnett for innfasing av ny fornybar kraft og større leveringssikkerhet i hele landet. Samtidig drøftes planer for mer overføringskapasitet av kraft mellom Norge og Europa. Dette er avgjørende viktig for å sikre norsk industri ren energi og en framtidsrettet forvalting av fellesskapets ressurser, det være seg i form av vann eller vind.

Posted in innlegg | Stengt for kommentarer
  • Om Agdereierne

    Det regionale eierskapet i Agder Energi er viktig for landsdelen vår. Selskapet er i dag et veldrevet konsern som skaper store verdier gjennom satsing på miljøvennlig energi. Grunnlaget for verdiskapingen er naturressurser som tilhører oss alle. Ved å beholde flertallet av aksjene i selskapet kan de 30 Agder-kommunene sikre at naturressursene blir forvaltet til det beste for landsdelen.