Om Agdereierne

Det regionale eierskapet i Agder Energi er viktig for landsdelen vår. Selskapet er i dag et veldrevet konsern som skaper store verdier gjennom satsing på miljøvennlig energi. Grunnlaget for verdiskapingen er naturressurser som tilhører oss alle. Ved å beholde flertallet av aksjene i selskapet kan de 30 Agder-kommunene sikre at naturressursene blir forvaltet til det beste for landsdelen.

Alt fra eiermøtet 14. oktober

Eiermøtet 14. oktober ble avholdt på Rica Dyreparken Hotel. Tema for møtet var framtiden for kraftbransjen, hvor vi fikk foredrag fra blant andre Marius Holm

Les mer

Informasjon fra eiermøtet 6. mai 2013

Alt av informasjon fra eiermøtet 6. mai er lagt ut på nettsidene. Her finner du referater, nyhetsbrev og presentasjoner.

Les mer

Saker til eiermøtet 6. mai

Vedlagt følger saker i eiermøtet 6. mai.

Tid: Mandag 6. mai kl. 10.00 – 14.00 Sted: Quality Hotel & Resort Kristiansand (Sørlandsparken)

10.00 Velkommen, praktisk

Les mer