Om Agdereierne

Det regionale eierskapet i Agder Energi er viktig for landsdelen vår. Selskapet er i dag et veldrevet konsern som skaper store verdier gjennom satsing på miljøvennlig energi. Grunnlaget for verdiskapingen er naturressurser som tilhører oss alle. Ved å beholde flertallet av aksjene i selskapet kan de 30 Agder-kommunene sikre at naturressursene blir forvaltet til det beste for landsdelen.

Eierskapsmelding

Eierskapsmelding

Her finner du Eierskapsmeldingen i sin helhet. Dokumentet er stort (2,7 mb), så noe tid må påregnes ved nedlasting. Dersom du har behov for å få heftet tilsendt i trykket format, sender du oss en e-post.

Les mer

Eierskapsmeldingen er vedtatt

Agdereierne har siden starten på 2008 arbeidet med en eierskapsmelding som sammenfatter kommunenes forventninger og ambisjoner med eierskapet i Agder Energi. Denne vil bli fulldistribuert i mars.

Les mer