Monthly Archives: mai 2015

Alt fra eiermøtet 11. mai

Eiermøtet vedtok 11. mai fornyelse av viljeserklæringen og Agdereiernes utbyttepolitikk. Det betyr at Agderkommunene beholder styringen i Agder Energi, samtidig som de vil ta ut mindre utbytte fra selskapet de kommende årene.

Posted in eiermøte | Stengt for kommentarer
  • Om Agdereierne

    Det regionale eierskapet i Agder Energi er viktig for landsdelen vår. Selskapet er i dag et veldrevet konsern som skaper store verdier gjennom satsing på miljøvennlig energi. Grunnlaget for verdiskapingen er naturressurser som tilhører oss alle. Ved å beholde flertallet av aksjene i selskapet kan de 30 Agder-kommunene sikre at naturressursene blir forvaltet til det beste for landsdelen.