Monthly Archives: mars 2014

Informasjon fra eiermøtet 21. februar 2014

– Agder Energi er godt rigget for å møte framtiden. Vi ligger svært  strategisk i forhold til Kontinentet, og vi er den eneste regionen i landet som allerede har ryddet opp i forhold til de mange små nettselskapene som finnes rundt i Norge. Framtiden er fornybar og det ligger på litt sikt store potensialer i […]

Posted in eiermøte | Stengt for kommentarer
  • Om Agdereierne

    Det regionale eierskapet i Agder Energi er viktig for landsdelen vår. Selskapet er i dag et veldrevet konsern som skaper store verdier gjennom satsing på miljøvennlig energi. Grunnlaget for verdiskapingen er naturressurser som tilhører oss alle. Ved å beholde flertallet av aksjene i selskapet kan de 30 Agder-kommunene sikre at naturressursene blir forvaltet til det beste for landsdelen.