Monthly Archives: mai 2013

Informasjon fra eiermøtet 6. mai 2013

Alt av informasjon fra eiermøtet 6. mai er lagt ut på nettsidene. Her finner du referater, nyhetsbrev og presentasjoner.

Posted in eiermøte | Stengt for kommentarer
  • Om Agdereierne

    Det regionale eierskapet i Agder Energi er viktig for landsdelen vår. Selskapet er i dag et veldrevet konsern som skaper store verdier gjennom satsing på miljøvennlig energi. Grunnlaget for verdiskapingen er naturressurser som tilhører oss alle. Ved å beholde flertallet av aksjene i selskapet kan de 30 Agder-kommunene sikre at naturressursene blir forvaltet til det beste for landsdelen.