Monthly Archives: mai 2013

Informasjon fra eiermøtet 6. mai 2013

Alt av informasjon fra eiermøtet 6. mai er lagt ut på nettsidene. Her finner du referater, nyhetsbrev og presentasjoner.

Posted in eiermøte, informasjon | Stengt for kommentarer
  • Om Agdereierne

    Det regionale eierskapet i Agder Energi er viktig for landsdelen vår. Selskapet er i dag et veldrevet konsern som skaper store verdier gjennom satsing på miljøvennlig energi. Grunnlaget for verdiskapingen er naturressurser som tilhører oss alle. Ved å beholde flertallet av aksjene i selskapet kan de 30 Agder-kommunene sikre at naturressursene blir forvaltet til det beste for landsdelen.