Neste eiermøte er 6. mai

Neste eiermøte arrangeres ved Quality Hotel & Resort Kristiansand fra kl. 10.00 mandag 6. mai. Lunsj serveres kl. 12.00.

Eiermøtet vil få presentert årsregnskap fra Agder Energi 2012 og styrets anbefaling til utbytte, forslag til ny viljeserklæring og en statusgjennomgang i forhold til sonderingsprosessen. Det vil også bli lagt fram forslag til budsjett for eiermøtet 2013/14. I del to av møtet legges det opp til signering av viljeserklæringen. Møtet er planlagt avsluttet innen kl. 14.00.

This entry was posted in eiermøte. Bookmark the permalink. Both comments and trackbacks are currently closed.
  • Om Agdereierne

    Det regionale eierskapet i Agder Energi er viktig for landsdelen vår. Selskapet er i dag et veldrevet konsern som skaper store verdier gjennom satsing på miljøvennlig energi. Grunnlaget for verdiskapingen er naturressurser som tilhører oss alle. Ved å beholde flertallet av aksjene i selskapet kan de 25 Agder-kommunene sikre at naturressursene blir forvaltet til det beste for landsdelen.