Monthly Archives: januar 2013

Innkalling til eiermøte

I eiermøtet 1. februar vil AU presentere sin anbefaling vedrørende ny viljeserklæring, gi kommunene en grundig statusgjennomgang fra det pågående sonderingsarbeidet og foredrag som på ulike måter gir grunnlag for videre diskusjon.

Posted in eiermøte | Stengt for kommentarer
  • Om Agdereierne

    Det regionale eierskapet i Agder Energi er viktig for landsdelen vår. Selskapet er i dag et veldrevet konsern som skaper store verdier gjennom satsing på miljøvennlig energi. Grunnlaget for verdiskapingen er naturressurser som tilhører oss alle. Ved å beholde flertallet av aksjene i selskapet kan de 30 Agder-kommunene sikre at naturressursene blir forvaltet til det beste for landsdelen.