Monthly Archives: desember 2010

Nyhetsbrev og nye eiermøter

Nyhetsbrevet fra eiermøtet 3. desember er distribuert til kommunestyrerepresentantene, og inneholder relevant informasjon. Datoer for nye eiermøter settes på nyåret.

Posted in eiermøte, informasjon | Stengt for kommentarer
  • Om Agdereierne

    Det regionale eierskapet i Agder Energi er viktig for landsdelen vår. Selskapet er i dag et veldrevet konsern som skaper store verdier gjennom satsing på miljøvennlig energi. Grunnlaget for verdiskapingen er naturressurser som tilhører oss alle. Ved å beholde flertallet av aksjene i selskapet kan de 30 Agder-kommunene sikre at naturressursene blir forvaltet til det beste for landsdelen.