Monthly Archives: desember 2009

Planlegging og rammebetingelser

Arbeidsutvalget var samlet til årets siste møte tirsdag 1. desember. I møtet ble eierseminaret på Hovden evaluert og det ble lagt planer for første eiermøte i 2010. Dette planlegges 15. februar i Kristiansand.

Posted in eiermøte | Stengt for kommentarer
  • Om Agdereierne

    Det regionale eierskapet i Agder Energi er viktig for landsdelen vår. Selskapet er i dag et veldrevet konsern som skaper store verdier gjennom satsing på miljøvennlig energi. Grunnlaget for verdiskapingen er naturressurser som tilhører oss alle. Ved å beholde flertallet av aksjene i selskapet kan de 30 Agder-kommunene sikre at naturressursene blir forvaltet til det beste for landsdelen.