Monthly Archives: oktober 2009

Godt resultat for tredje kvartal

LogoAE_rgb_300dpi

Konsernets driftsresultat per tredje kvartal ble 2 369 mill. kr (950 mill. kr) og resultat før skatt ble 2 344 mill. kr (749 mill. kr), skriver Agder Energi på sine egne nettsider. Justert for urealiserte verdiendringer og vesentlige engangsposter, ble konsernets driftsresultat 1 289 mill. kr (1 450 mill. kr) og resultat etter skatt 511 mill. kr (690 mill. kr).

Posted in eiermøte | Stengt for kommentarer
  • Om Agdereierne

    Det regionale eierskapet i Agder Energi er viktig for landsdelen vår. Selskapet er i dag et veldrevet konsern som skaper store verdier gjennom satsing på miljøvennlig energi. Grunnlaget for verdiskapingen er naturressurser som tilhører oss alle. Ved å beholde flertallet av aksjene i selskapet kan de 30 Agder-kommunene sikre at naturressursene blir forvaltet til det beste for landsdelen.