Monthly Archives: september 2009

Påmelding til eierseminar

Eierseminaret er planlagt med tre deltakere fra hver eierkommune (Arendal og Kristiansand har fem). Alle deltakere registreres ved å fylle ut dette skjemaet. Legg spesielt merke til at både transport og ønsket tema på fagseminar må velges. Hvert fagseminar skal ha inntill 25 deltakere, så derfor ber vi alle markere et annet og tredeprioritert tema.

Posted in eiermøte | Stengt for kommentarer
  • Om Agdereierne

    Det regionale eierskapet i Agder Energi er viktig for landsdelen vår. Selskapet er i dag et veldrevet konsern som skaper store verdier gjennom satsing på miljøvennlig energi. Grunnlaget for verdiskapingen er naturressurser som tilhører oss alle. Ved å beholde flertallet av aksjene i selskapet kan de 30 Agder-kommunene sikre at naturressursene blir forvaltet til det beste for landsdelen.