Monthly Archives: august 2009

Invitasjon til eierseminar på Hovden

hovden

26. og 27. oktober er det planlagt et stort seminar for eierkommunene i Agder Energi. Om det ikke allerede er gjort ber vi derfor alle merke av disse to dagene i almanakken nå.

Posted in eiermøte | Stengt for kommentarer
  • Om Agdereierne

    Det regionale eierskapet i Agder Energi er viktig for landsdelen vår. Selskapet er i dag et veldrevet konsern som skaper store verdier gjennom satsing på miljøvennlig energi. Grunnlaget for verdiskapingen er naturressurser som tilhører oss alle. Ved å beholde flertallet av aksjene i selskapet kan de 30 Agder-kommunene sikre at naturressursene blir forvaltet til det beste for landsdelen.