Eierskapsmelding


Her finner du eierskapsmeldingen i sin helhet. Dersom du har behov for å få heftet tilsendt i trykket format, sender du en e-post til sekretariatet.

Nedlasting:

Eierskapsmelding 2018

This entry was posted in eierskapsmelding. Bookmark the permalink. Both comments and trackbacks are currently closed.
  • Om Agdereierne

    Det regionale eierskapet i Agder Energi er viktig for landsdelen vår. Selskapet er i dag et veldrevet konsern som skaper store verdier gjennom satsing på miljøvennlig energi. Grunnlaget for verdiskapingen er naturressurser som tilhører oss alle. Ved å beholde flertallet av aksjene i selskapet kan de 25 Agder-kommunene sikre at naturressursene blir forvaltet til det beste for landsdelen.