Eierskapsmeldingen er vedtatt

Agdereierne har siden starten på 2008 arbeidet med en eierskapsmelding som sammenfatter kommunenes forventninger og ambisjoner med eierskapet i Agder Energi.

I meldingen defineres eierskapet i AE som et strategisk eierskap, og helt sentralt står en videre satsing på fornybar energi, og i særdeleshet vannkraft på Agder. 

Eierskapsmeldingen omhandler en rekke aktuelle saker og vil bli fulgt opp gjennom en handlingsplan for eiermøte og AU. Meldingen trykkes og publiseres i mars.

This entry was posted in eiermøte, eierskapsmelding. Bookmark the permalink. Both comments and trackbacks are currently closed.